Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát:
LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o., Hviezdoslavova 1, Prievidza 971 01

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupu tohto tovaru: .........................................................

Objednávka č.: ......................................
Dátum objednania: ........................................
Meno a priezvisko kupujúceho: ......................................
Adresa kupujúceho: ............................................
Kontakt na kupujúcieho (telefón, email apod.): .......................................................
Spôsob vrátenia poskytnutého peňažného plnenia: ..........................................
Podpis kupujícího (v prípade, že je formulár zasielaný v listovej podobe) ..............................

Dátum ..............................

 

KONTAKTUJTE NÁS
0917 597 811
046-542 20 29
ADRESA: Hviezdoslavova 1, Prievidza
TEL.: 046-542 20 29
EMAIL: lekaren@lekarenstm.sk